Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

Uppdaterad 2016-05-17!


Det blir en fortsättning för Giehren även 2016-17. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Läs även mer under fliken "Senaste nytt".

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida att anmälan till den kvoterade jakten kommer att vara öppen under perioden 23 maj-7 juni på Länsstyrelsens hemsida. Därefter genomförs lottning.Eftersom frågan om utländska jägares möjligheter till jakt fortfarande är under beredning i regeringskansliet så avser Länsstyrelsen att tillåta jakt som tidigare år. Ingen ändring i år alltså.

Välkommen till Tåssåsens sameby och Giehren Jaktförening. Vi administrerar småviltsjakten inom samebyns marker, i Oviksfjällen, Anarisfjällen och Lunndörrsfjällen belägna i Åre- och Bergs kommuner, Jämtlands län, Sverige.

Du som vill jaga hos oss klickar på "Du som vill jaga " här till vänster och sedan på "Så här går det till" i kolumnen till höger på sidan för närmare information. För de som har årstillstånd finns särskild info på samma sida. Se också efter på "Bokningsläget" om någon jakt är ledig. Endast ett jaktsällskap åt gången kan boka ett område.

Ta god tid på dig och läs in den information som finns här på hemsidan innan du ringer oss om eventuella frågor. De flesta svaren finner du nämligen här!

Jägare med årstillstånd MÅSTE anmäla och få jakten godkänd av Giehren innan årstillståndet aktiveras och jakten påbörjas.

Den som inte viltrapporterar i tid kommer ej att kunna lösa jakttillstånd nästa år. Även om inget vilt skjutits, man bara varit hundförare eller om jakten avbrutits måste viltrapport lämnas.

  • Vi hälsar dig välkommen till en jaktupplevelse som är lokalt anpassad till rennäringen med minskade konflikter och ökad trivsel som följd.

  • En fjälljakt som tar hänsyn till de biologiskt förutsättningarna och rennäringens behov och som ger jägaren en fin naturupplevelse med hög servicegrad.

  • Vår mission är att besökare ska känna sig välkomna och se fram emot nästa besök.

Efter tio år av samiska protester mot fri småviltsjakt gjordes 2003-2005 ett försök i Jämtland, inom Tåssåsen sameby, att hitta en fungerande samverkansform mellan myndigheter, rennäringen och jägare. Även om försöksverksamheten var förlagd till Tåssåsen sameby, så handlade det om ett samverkansprojekt mellan samebyarna i Jämtland och under 2003 Samernas Riksförbunds Jämtlandsprojekt. Det EU-finansierade projektet avslutades i februari 2004 och småviltsjaktprojektet står nu på egna ben och ska vara självfinansierande med de 10% i provision som Giehren erhåller som återförsäljare av jakttillstånd.

Målsättningen är att minska konflikterna mellan rennäringen, ortsbor och besökande jägare.

Vi vet av erfarenhet att den modell som vi nu provar dessutom ger en högre trivsel och ökad säkerhet eftersom endast ett jaktsällskap åt gången finns i området.

Efter provåren 2003-2005 administrerar Tåssåsen sameby genom sin jaktförening Giehren, i samråd med Länsstyrelsen, småviltsjakten inom samebyns område på tillstånd från Länsstyrelsen med ett år i taget.

Hur fortsättningen blir vet vi inte.

Vi vill, tillsammans med er, medverka
till en trevlig jaktupplevelse i Sápmi !

Välkommen till småviltsjakt på samisk mark, med samebyn som jaktadministratör i samverkan med Länsstyrelsen.